Mã: TH 182 SC
Size: 1.80 x 1.08 x 0.50M
Khuyến mãi: 5 móc áo