Mã: TH 18 K3VR / 18K3*
Size: 1.80 x 1.15 x 0.51M
Trọng lượng: 45kg
Khuyến mãi: 10 móc áo