THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Tầng trên rộng 1m2

Tầng dưới rộng 1m6

Chiều dài 2m

Vạt 1 cách đất 35cm

Vạt 1 cách vạt 2 là 1m

Tổng chiều cao giường 1m90

Sắt trụ dày 1,4ly, sắt vạt dày 7dem

Giường thích hợp cho 3 người nằm

Màu sắc: kem, xanh biển, đỏ đô