THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Tầng trên rộng 1m2

Tầng dưới rộng 1m4

Chiều dài 2m

Vạt 1 cách đất 35cm

Vạt 1 cách vạt 2 là 1m

Tổng chiều cao 1m80

Sắt hộp vuông ống 3×4, dày 1,2 ly, sắt vạt dày 8dem

Màu sắc: nâu, kem